zondag, 03 juni 2018 15:30

Boekpresentatie Margreet de Boer: Per Ankh - het Levenshuis

Margreet de Boer presenteert op zondag 3 juni om 14.30 uur haar spirituele autobiografie 'Per Ankh- het Levenshuis'. Yvon Taken, die samen met de healer Horus van Abydos één van de founders is van het huidige Healing Centre House of Life te Abydos in Egypte, vertelt iets over het ontstaan van deze autobiografie. Ook zal zij deze presentatie opluisteren met zang en gitaar.

 

Tijdens haar meditatieopdrachten in de oude heiligdommen langs de Nijl kreeg Margreet de Boer, in het kader van de opleiding Ancient Egyptian Healing, de wonderlijke ervaring dat haar ziel zich opnieuw verbond met dit mystieke land.

De reizen die vooral in het teken stonden van het 'Kennen van Zelf' verliepen soms heftig en gingen gepaard met een reinigingsproces op alle niveaus van haar Zijn; fysiek, psychisch-emotioneel en op zielsniveau.

Uiteindelijk mondde dit proces uit in een totale heelwording als mens. Tot slot neemt zij de lezer mee naar het binnenste van de Grote Piramide van Gizeh, waar zij door de AMORC, de Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis werd ingewijd.

Dit boek kan u dichter bij het antwoord brengen op de vraag: Wat is nu eigenlijk de essentie van het leven?