donderdag, 07 maart 2019 19:00

Publiekslezing Monique Leyenaar (Internationale Vrouwendag)

In aanloop naar de Internationale Vrouwendag geeft Monique Leyenaar (hoogleraar Vergelijkende Politicologie aan de Radbout Universiteit Nijmegen) op donderdag 7 maart om 19.00 uur een publiekslezing in de Drvkkery. Leyenaar publiceerde recentelijk het boek 'De hoogste tijd, een eeuw vrouwenkiesrecht'. Entree: €5,-.

De hoogste tijd
Monique Leyenaar & Jantine Oldersma & Kees Niemöller

Pagina's: 304
ISBN: 9789025310011
Bindwijze: Ingenaaid boek
Prijs: € 21.99

Dit jaar vieren we 100 jaar vrouwenkiesrecht. Vrouwen en ook een paar mannen hebben hard moeten strijden voordat het zo ver is dat in 1917 vrouwen zich verkiesbaar kunnen stellen en in 1919 vrouwen mogen stemmen. Strijdbare vrouwen als Aletta Jacobs en Wilhelmina Drucker houden zich met de kwestie bezig. Talrijke vrouwen schrijven pamfletten, boeken en brochures, ze vergaderen en demonstreren en in het buitenland slaan de strijdsters voor het vrouwenkiesrecht ruiten in en ketenen zich vast aan de hekken voor het parlement. In Nederland houden zij drie maanden lang een wake op het Binnenhof wanneer de mannen over de Grondwetswijziging vergaderen.

Maar vooral bij de Christelijke partijen vinden de vrouwelijke kiesrechtstrijders geen gehoor. Politieke macht is immers alleen voorbehouden aan hen die wapens kunnen dragen en vrouwen zouden hun plichten als moeder en huisvrouw weleens kunnen gaan verwaarlozen. Bovendien hebben zij de kennis er niet voor. Alexander de Savornin Lohman, Tweede Kamerlid voor de CHU, stelt: "wat blijft er dan over van de huisvrouw, van de moeder, wier natuurlijke, onafwijsbare en hooge plicht het is zich van den morgen tot den avond bezig te houden met allerlei dagelijkse dingen, die niet kunnen worden verzuimd zonder het gezin te gronde te richten?"

Uiteindelijk komt het kiesrecht er. Niet van harte, uit een gevoel van rechtvaardigheid, maar eerder uit koele berekening: nu het algemeen mannenkiesrecht is ingevoerd kunnen de vrouwen zorgen voor een conservatief evenwicht.

Suze Groeneweg komt als eerste vrouw in de Tweede Kamer, maar politieke partijen zitten niet echt te wachten op vrouwen in hun midden. Men wil wel een vrouw toelaten in de fractie, maar 1 vindt men welletjes. Tot aan de jaren zestig blijft het aandeel van vrouwen in de Kamer dan ook onder de 5. Dat verandert pas als rond 1970 vrouwen opnieuw in actie komen voor gelijke rechten en ook meer politieke functies gaan opeisen. Langzamerhand maken politieke partijen ruimte voor vrouwen op verkiesbare plaatsen en stijgt het percentage vrouwelijke Kamerleden geleidelijk tot bijna 40 procent. En met meer vrouwen in de politiek verbetert ook de sociale en economische positie van vrouwen.

De lezing De Hoogste Tijd van Monique Leyenaar gaat over de strijd om het vrouwenkiesrecht te veroveren en over de gevolgen: wat deden vrouwen met het stemrecht en met het recht om verkozen te worden? Gaan zij evenvaak stemmen als mannen en op dezelfde partijen? En hoe lang duurt het voordat vrouwen substantieel vertegenwoordigd zijn in politieke functies? Eenmaal gekozen, wordt de politieke agenda dan ook anders? Ook het heden komt kort aan de orde: nu het politieke bestel van Nederland zo aan het veranderen is, bijvoorbeeld dat personen belangrijker zijn dan partijen en de media zo dominant zijn, biedt dit kansen of juist bedreigingen voor de opmars en stabilisering van vrouwen in de politiek?

Monique Leyenaar

Prof. dr. Monique Leyenaar is hoogleraar Vergelijkende Politicologie, in het bijzonder politieke vernieuwing en politieke participatie. Zij doet onderzoek naar participatie van burgers in het politieke besluitvormingsproces.  Een andere belangrijk onderzoeksterrein in haar werk is de rol van vrouwen in de politiek. Haar onderzoek richt zich onder meer op de effecten van institutionele veranderingen in het partijen- en kiesstelsel op de politieke representatie van vrouwen.

Publiekslezing Monique Leyenaar
Donderdag 7 maart, 19.00 uur
Achter in de winkel
Entree: €5,-
Kaartverkoop: tickets zijn verkrijgbaar in de Drvkkery en via de online ticketverkoop

btn bestelkaarten