Job Fraanje - Het meestersuus

Job Fraanje (1938) is geboren en opgegroeid in Lewedorp, halverwege de vorige eeuw. In Het Meêstersuus vertelt hij aan de hand van vele herinneringen hoe hij zijn jeugd ervaren heeft. De jaren 1940-1960 vormen een breekpunt in degeschiedenis van de 20e eeuw. Niet alleen omdat zij precies op de helft van de eeuw vallen, maar vooralook omdat juist in die periode twee catastrofalerampen plaats vonden: de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) en de watersnoodramp (1953). 

Het Meestersuus, een tijdsbeeld van de jaren 1940-1960
Job Fraanje

Pagina's: 92
ISBN: 9789070174910
Bindwijze: Ingenaaid boek
Prijs: € 12.50

Dezebeide rampen hebben grote veranderingenin de samenleving teweeg gebracht, zowel opmaatschappelijk als op sociaal en geestelijk gebied. Mensen die in deze jaren zijn opgegroeid hebben die veranderingen ook aan den lijve ondervonden. Zij zullen zich zeker herkennen in het tijdsbeeld dat in Het Meêstersuus geschetst wordt. Mensen van een of twee generaties later kunnen zich waarschijnlijk moeilijk voorstellen hoe het was om in die tijd en onder die omstandigheden te levenen gelukkig te zijn. Ook voor hen is Het Meêstersuus ongetwijfeld een interessant en leerzaam boek.