Gerda Godrie-van Gils - Moederschap, dienstbaarheid en zorg werd ons met de paplepel ingegeven

Het huishoudonderwijs is een vaak verguisd en onderschat onderwijstype. Tussen 1921 (de invoering van de Wet op het Nijverheidsonderwijs) en 1968 (de invoering van de Mammoetwet) hebben zeer veel meisjes een of andere vorm van huishoudonderwijs gevolgd.

Moederschap, dienstbaarheid en zorg werd ons met de paplepel ingegeven
Gerda Godrie-van Gils

Pagina's: 240
ISBN: 9789070174811
Bindwijze: Ingenaaid boek
Prijs: € 17.50

In dit boek wordt specifiek beschreven hoe door een samenloop van politieke, economische, religieuze en sociaaleconomische factoren het huishoudonderwijs in Zeeland gestalte kreeg en hoe het de tegenwind van de crisis- en oorlogsjaren het hoofd bood. Het huishoudonderwijs was klassenspecifiek, maar vooral seksespecifiek: het was alleen voor meisjes toegankelijk en bood een curriculum dat speciaal op meisjes was toegesneden. Met de basisopleiding konden meisjes aan het werk in de huishouding en in de zorg, maar het voornaamste onderwijsdoel was toch de vrouwelijke vorming. Die was aanvankelijk gericht op een toekomst als moeder, echtgenote en huisvrouw.

Pas later wonnen de algemeen vormende vakken terrein en kreeg de beroepsvoorbereiding meer aandacht. De naoorlogse geboortegolf bracht een bloeiperiode teweeg. Echter, in de jaren zestig keerde het tij en kreeg dit onderwijstype het negatieve imago van restonderwijs. Dat werd zichtbaar in het dalende leerlingenaantal. Sommige scholen behaalden niet meer het vereiste minimum. In het zicht van de Mammoetwet moesten sommige kleine huishoudscholen worden gesloten.